O Udruženju - "Roditelji Nestalih Beba Srbije"

U.R.N.B.S (3).png

Aktivnosti Udruženja traju tokom cele godine. Uvek kada smo u mogućnosti održavamo niz tribina širom cele Srbije. Vršimo edukaciju mladih ljudi koji se spremaju za najbitniji poziv u životu a to je roditeljstvo.

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja RNBS su zvanično odustali od saradnje sa Ministarstvima pravde, zdravlja i UP, u cilju izrade novog zakona (lex specialis) jer nisu zadovoljni sa istim. U navedenom zakonu ne postoji mogućnost krivičnog gonjenja niti istrage pa se samim tim ponudjeni zakon automatski stavlja u disfunkcionalno stanje, te da nije primenljiv u slučajevima krađe beba u Srbiji. 

- Kako se  u navedenom zakonu koji je ponudila RS cela odgovornost svodi na dobijanje materijalne / nematerijalne štete, odnosno Reparacije, čiji bi iznos trebao da bude manji od 10.000 evra. Naš stav je da svaki gradjanin ima pravo da odluči da li će uzeti ponuđeni iznos ili ne. Novac nije zamena za ukradeno dete ! Udruženje RNBS nema zvaničan stav o uzimanju ponuđenog obeštećenja već svodimo odluku na individualnu želju naših članova. Odluka članova je isključivo njihova lična volja i privatna stvar, koja apsolutno ne menja odnos.

- Povodom niza tekstova u kojima se kleveću članovi Udruženja i o pokušaju degradacije URNBS, apelujemo na sve građane i članove da pre uzimanja u obzir iznetih laži realno sagledaju činjenice i da o svim nejasnoćama i neslaganjima sa našim stavovima i radom pošalju dopis ili imeil u kome će navesti sve svoje nejasnoće i primedbe. Udruženje RNBS je DUŽNO da svakom licu što jasnije i što opširnije dostavi odgovor u najkraćem roku !

 

- PATENT Dr. Komlena Lalovića : 

                                                        

                   Upravni Odbor URNBS je jednoglasnom odlukom izglasao da je patent Dr. Komlena Lalovića do sada najsigurniji vid zaštite beba od zamene i kradje iz srpskih porodilišta. Nakon jednogodišnjeg ispitivanja i prezentovanja od strane Golden MInd-a kako i na koji način funkcioniše Patent, došli smo do zaključka da je do sada ovaj Projekat ono što je Srbiji najpotrebnije. Udruženje i Golden Mind su u fazi prikupljanja sredstava za prvi Pilot projekat u jednom od Srpskih porodilišta.