top of page

OBRASCI (ZAHTEVI):

VAŽNO - Molimo sve članove koji dostavljaju zahtev OB-4 da uz njega dostave poseban zahtev, sa ličnim podacima u kome će potraživati "parafinske blokove" koji će im biti ustupljeni na revers radi DNK laboratorijske analize kojom se potvrđuje uporednom DNK analizom da se radi o biološkom srodiniku odnosno detetu.

Preuzete obrasce popunjavate na vašem računaru i svaki je potrebno štampati u 2 primerka.

Oba primerka predajete Ustanovi, jedan ostaje kod njih a drugi Vam vraćaju sa DELOVODNIM PEČATOM kao dokaz da ste podnesak predali.

OB – 1 je ZAHTEV koji se upućuje Bolnici u kojoj je izvršen porođaj

OB – 2 je ZAHTEV koji se upućuje Matičnoj službi Opštine na kojoj se desio porođaj (ili smrt)

OB – 3 je ZAHTEV koji se upućuje nadležnom Groblju

OB – 4 je ZAHTEV koji se upućuje nadležnom Institutu za Patologiju i Histopatologiju

OB – 5 je ZAHTEV koji se upućuje ustanovama u koje je novorođenče transportovano iz porodilišta

Zakonski rok za dobijanje fotokopije dokumenta je 15 dana. Po dobijanju dokumentacije nas obavestite na naše e-mail adrese. U slučaju da Ustanove neće da Vam daju fotokopije ili prelaze zakonski rok možete kontaktirati našu kancelariju ili  kancelariju za zaštitu prava pacijenata, zaštitnika prava građana ili zaštitnika informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti ili se dopisom obratiti Zdravstvenoj inspekciji.

NAPOMENA ZA PODRUČJE BEOGRADA - u fazi je razmatranje dodatnog zahteva koji se upućuje JKP KAPELA, obzirom da  su "preminule bebe" posle obdukcije a pre slanja na groblje dolazile u KAPELU KCS.

1.

2.

3.

4.

5.

             VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obzirom da obrasce preuzimaju građani iz cele srbije, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće :

- ako se činjenica rodjenja bebe desila, na primer, u kragujevcu u tom slučaju OB - 1 mora imati u gornjem levom uglu navedeno tačno ime zdravstvene ustanove kao i njenu adresu i datum kada je zahtev sačinjen.

- isto se odnosi i na OB-2. U njegovoj formi su navedena sva potrebna dokumenta koja je ta ustanova dužna da Vam dostavi vezano za činjenicu (rođenja i smrti). Ako je kojim slučajem beba rođena u kragujevcu a preminula u beogradu. OB-2 se dostavlja i na adresu gradske opštine u kragujevcu i gradske opštine u beogradu. GO kragujevac će Vam u tom slučaju proslediti sva raspoloživa dokumenta vezana za činjenicu rođenja a jedna od GO-a iz beograda, dostaviti kopije dokumenata vezane za činjenicu smrti novorođenčeta.

- OB-3, se dostavlja nadležnom groblju u gradu gde se desila smrt novorođenčeta. Informaciju kom javnom komunalnom preduzeću trebate da dostavite zahtev, najbolje je kontaktirti ili bolnicu ili opštinu ili potrebne infomracije pronaći na internetu.

OB-4, je zahtev koji se upućuje nadležnom odeljenju za patologiju i histopatologiju. Odeljenja se nalaze u sklopu bolnica i kliničkih centara. Samo je isključivo za grad Beograd izdvojen iz kruga bolnice Institut za patologiju u histopatologiju medicinskog fakulteta u Beogadu. Adresa se nalazi u našem Adresaru.

Napominjemo da morate za svaki zahtev detaljno proveriti tačan naziv ustanove i adresu. Ustanove su dužne da Vam dostave odgovor u roku od 15 dana. U slučajevima da prođe navedeni rok, imajte obavezu da ih pozivate sve dok Vam ne kažu u kom je statusu Vaš predmet.

U posebnim situacijama ćutanja ustanova, obavestite Udruženje o tome a u zavisnosti od situacije uputićemo Vas zažtitniku prava pacijenata, zaštitniku prava građana i nadležnim odeljenjima za inspekcijski nadzor.

S poštovanjem,

Vaše Udruženje ...

bottom of page