ZAKONI

“Kršenje zakona u Srbiji od strane drzavnih institucija je svakodnevna pojava, gradjini u Srbiji najmanje znaju o svojim pravima.

Rezultati Udruženja su postignuti u najvećem broju poznavanjem zakona i zakonskih regulativa. Svaki gradjanin Republike Srbije je dužan da poznaje minimum zakona kako bi znao svoja prava i kako bi zaštitio porodicu i okolinu. Apelujejemo na sve građane da pročitaju sve nadležne zakone koji su u domenu krađe beba i svakako se posavetuju sa svojim pravnikom. 

 

 

 

 

1. ZAKON O PRAVIMA PACIJENTA - preuzmite zakon

2. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - preuzmite zakon

3. ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA - preuzmite zakon 

4. KRIVIČNI ZAKONIK - preuzmite zakon 

5. ZASTARELOST U KRIVIČNOM PRAVU - preuzmite zakon

6. PRISTUP INFOMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - preuzmite zakon

7. ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - preuzmi zakon

8.PORODIČNI ZAKON - preuzmi zakon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.